Bestuur

Voorzitter (2017) W.C. (Wim) Duizer
Maasdijk 22b
4284 VA Rijswijk NB
0183-441687
w.duizer@ziggo.nl
Vice-voorzitter (2017) C.W. (Kees) van Tilborg
Giessensesteeg 16
4283 HP Giessen
0183-442570
vanti52@kpnmail.nl
Penningmeester J.H. (Johan) Rochat
Ridderhof 9
4283 GN Giessen
0183- 442747
j.rochat@hetnet.nl
Secretaris G. (Gijs) van Ballegooijen
Nachtegaal 10
4284 XD  Rijswijk NB
0183-443174
gijs.vanballegooijen@gmail.com
Algemeen lid H.A.G.A. (Herman) Schreuders
Burgstraat 43
4283 GE Giessen
0183-442761
info@altenafd.nl
Adviseur J. (Jan) de Pender
Ravelijn 25
4285 EE Woudrichem
0183-511263
jdepender@planet.nl