Voordeur GiessenRijswijk vernieuwd

Naar aanleiding van ons verzoek is op 21 april j.l. de “voordeur” van Giessen-Rijswijk opnieuw ingericht. Klik hier voor een fotoimpressie
Vice-voorzitter W.C. Duizer had de volgende toespraak, gericht aan wethouder de Peuter en het overige gezelschap:

Geachte wethouder, hr Schutte en verdere aanwezige,

Het is mij een eer om u hier namens de stichting 1 Giessen Rijswijk toe te spreken. Dit in plaats van de huidige voorzitter omdat die voor werkzaamheden elders is.

Half vorig jaar hebben wij ons voor het eerst gepresenteerd bij burgemeester en wethouders van onze gemeente waar het college aangaf ingenomen te zijn met ons initiatief een Giessen Rijswijk.

Daarna hebben we herhaaldelijk formeel en informeel contact gehad met de B&W en de raad.

We zijn nu een klein jaar onderweg en op onze zoektocht hoe dit contact handen en voeten kan krijgen staan wij hier nu om het eerste zichtbare resultaat van deze zoektocht te kunnen starten: ” de metamorfose van de rotonde in Rijswijk”

Zaterdagavond kreeg ik het ontwerp met uitleg voor het eerst onder ogen.

Ik heb geen verstand van tuinieren maar ik heb het volste vertrouwen in het bedrijf Schutte dat dit mooi wordt.

Ook de uitleg die deheer Schutte hiervoor geeft spreekt mij wel aan. De vorm is een bloem

In het hart van deze bloem staan 2 soorten beplanting die samen een kern Giessen Rijswijk symboliseren.

Rondom de kern staan 2 soorten bloemen ieder met zijn eigen schoonheid maar nodig om de mooie bloem te vormen.

Rondom het hart zijn acht perkjes gesitueerd die de 8 kernen van de gemeente woudrichem aangeven.

Gressen en Rijswijk maken hier deel van uit.

Ik zou zeggen Giessen en Rijswijk maken deel uit van deze gemeente, staan daar middenin maar hebben samen toch ook een unieke plaats in dit geheel.

Van de planten heb ik niet veel verstand. Ik heb dit voorgelegd aan een vriend van mij en hem gevraagd wat hij er van vind.

Hij kwam tot een andere benadering namelijk vanuit de heraldiek. Van onderaf naar boven gezien:

· maagdenpalm: doet denken aan expansiedrift door de stevige uitbreiding van de

worteluitloop. Te vergelijken met ruimte voor de mensen geven.

· Lavendel: kruidig, welriekend: geeft gevoel van welzijn

· Alchemilla (vrouwen mantel): mantel geeft warmte ook gevoel van welzijn en geborgenheid

· Taxus: onvoorstelbaar herstellend vermogen (herstelt bijv. van heftige snoeiingrepen dus zeer geschikt als herstellende beschermingswal.

· Miscanthus (gras): ieder graan enelke rijstkorrel is afkomstig van gras wat staat voor voedsel. Voedsel betekent weer welvaart.

· Eupatorium (koninginnekruid): de koningin van de planten wat staat voor het koningshuis.

Hiermee weten we ons verbonden met de overheden.

Dromen mag, kan geen kwaad.

Het zou te ver voeren om dit verder uit te werken. Wellicht in de toekomst mogelijk in een soort gemeenschappelijke ruimte in het nieuw te vormen hart van Giessen en Rijswijk.

Wellicht een eigen soort literair café afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van onze dorpen.

Ik wil ook nog even stilstaan bij ons verzoek van 28 december.

Hierin verzochten wij u om ook de rotonde in Giessen als zijnde de tweede voordeur van onze dorpen aan te passen.

We begrijpen dat dit niet door de gemeente kan omdat deze rotonde van de provincie is.

Maar ligt hier niet een schone taak om de provincie duidelijk te maken dat als ze iets willen doen aan het kleine kernen beleid hier een prima mogelijkheid ligt om aan de gemeenschap duidelijk te maken dat het hun ernst is.

Stichting stuurt brief naar College ivm rotondes

College van B&W van Woudrichem

Postbus 6

4285 ZG WOUDRICHEM

 

Datum: 28-12-2007

Betreft: Rotondes Giessen/Rijswijk

Geacht college,

Iedere goede architect tracht bij het ontwerp van de ingang van een particuliere woning iets van de levensstijl en het karakter van de bewoners in zijn ontwerp mee te nemen. Bij de een zal dat rechtlijnig zijn, bij de ander meer uitbundig of ingetogen en bij weer een ander iets frivools. Op deze manier kan de oplettende bezoeker al bij zijn betreden van het perceel iets lezen over de aard van de bewoners van het pand.

Bij overheidsgebouwen is de ingang meestal neutraal, statisch en afhankelijk van de financiële staat van de opdrachtgever versiert met een wapen, een bordes o.d.

Bij ondernemingen is de ingangspartij meestal uitnodigend en vriendelijk om eventuele klanten een goede eerste indruk van het bedrijf te geven.

Bovengenoemde regels gelden ook voor ingangspartijen van steden en dorpen. Een bezoeker krijgt bij het binnenrijden van een stad of dorp gelijk een eerste indruk van de bestuurders, de woonomgeving en de bewoners.

In dit kader willen wij U wijzen op de rotondes(voordeuren) van de dorpen Giessen en Rijswijk. Deze voordeuren liggen er desolaat, slecht onderhouden en zonder enige kraak of smaak bij. Wat voor eerste indruk krijgen bezoekers van onze dorpen bij het zien van deze onooglijke verkeerspleinen? Zouden de inwoners ook van die arme grijze, depressieve muizen zijn? Besteedt men hier geen aandacht aan zijn woonomgeving en leefbaarheid?

Als we om ons heen kijken zien we alom rotondes die worden aangekleed met bloembollen, planten, bloemen en lage bloeiende struiken en wordt de beplanting keurig onderhouden. In dit verband wijs ik u op de rotondes in de N233 naar Zaltbommel en de toegangswegen naar onze provincie hoofdstad. Degenen die met vakantie naar Frankrijk zijn geweest hebben kunnen zien hoe de bestuurders van gemeenten daar hun best doen om de ingang naar hun plaats met bloemen etc. zo aantrekkelijk en vriendelijk mogelijk te maken.

Wij zijn dan ook erg verdrietig over de aankleding van onze rotondes(voordeuren). Zij zijn aangelegd en hier of daar is op een rommelzolder nog wat graszaad gevonden om de middencirkel en bermen in te zaaien. Af en toe rijdt er met veel vaart een gemotoriseerde grasmaaier over, zonder dat het afgemaaide gras wordt opgeruimd, dat moet vanzelf maar wegrotten. Voor de oplettende bezoeker is dat geen vrolijke aanblik en geeft het ook geen goede eerste indruk van onze woonomgeving en het is zeker geen afspiegeling van het karakter van de bewoners van de dorpen.

Wij nemen aan dat op uw begroting voor de groenvoorziening in uw gemeente ook een post is opgenomen voor de aankleding en het onderhoud van diverse rotondes, waaruit U, voor het volgende plantseizoen, onze voordeuren een face lift kunt geven, zodat ze een visitekaartje worden van onze dorpen en uw gemeente.

Hiermee verhoogt U in hoge mate de bezoekersvriendelijkheid van onze dorpen en ook die van de gehele gemeente.

Gaarne vernemen wij van u of en wanneer u met deze klantvriendelijke werkzaamheden van start gaat. Als U mocht beslissen geen actie hierin te zullen ondernemen, zouden wij graag de reden daarvan vernemen.

Inmiddels verblijven wij, met de meeste hoogachting,

D.B. van Vugt(secr.)

Krantenartikel over voetbalclubs

Onderzoek fusie voetbalclubs

Donderdag 30 augustus 2007 – GIESSEN/RIJSWIJK – De besturen van de voetbalclubs Giessen en Rijswijkse Boys willen de mogelijkheden tot een fusie laten onderzoeken. Ze willen voor- en nadelen van een samengaan van de beide verenigingen op een rij zetten.

Een definitief standpunt over een fusie is nog niet ingenomen, benadrukken beide besturen. Het gaat echt om een onderzoek. De uitkomsten daarvan worden aan de leden voorgelegd.
De gemeente start deze week nog met een groot onderzoek naar een nieuw sportpark bij de Rietdijk, een locatie tussen Giessen en Andel. Het complex zou onderdak moeten bieden aan de voetbalclubs Giessen, Rijswijkse Boys, Sparta’30 én atletiekvereniging Altena Road Runners.
Het plan is in Giessen en Rijswijk verschillend ontvangen. Bij Rijswijkse Boys bestond grote weerstand tegen een verhuizing naar de Rietdijk, in Giessen waren de meeste reacties daarentegen positief. Bestuursleden van de voetbalclubs hebben onlangs om tafel gezeten met de stichting Eén Giessen-Rijswijk, die van de twee dorpen één geheel wil maken. Het overleg heeft geleid tot een gezamenlijk convenant. Daarin stemmen de besturen van beide clubs in met een studie van de gemeente naar een sportpark bij De Rietdijk. Ook wordt dus gestart met een onderzoek naar een fusie van beide voetbalclubs, zo is de afspraak.
Veel politieke partijen in Woudrichem zien in het convenant het bewijs dat het draagvlak voor een sportpark bij de Rietdijk ook in Rijswijk groeit.
Volgens voorzitter Wim Duizer van stichting Eén Giessen-Rijswijk moet alleen geen verkeerd beeld ontstaan, dat Rijswijk nu ja zegt tegen het plan Rietdijk. “Deze zaak ligt uiterst gevoelig”, stelt hij vast. “Het gaat hier echt om een onderzoek. Niet meer dan dat. Het is wel goed dat de clubs nu samen optrekken.”
De leden van de clubs stemmen pas definitief over een verplaatsing van de voetbalvelden, wanneer het gemeentelijk onderzoek positief uitvalt en er een definitief standpunt is ingenomen over een fusie. Het onderzoek van de gemeente moet rond maart 2008 klaar zijn.
Wethouder Bas de Peuter (sport) is positief over de ontwikkelingen in Giessen en Rijswijk. Bij de voetbalclub Sparta’30 is er nog altijd veel ophef over een mogelijke verhuizing van de club naar de Rietdijk. Het bestuur is daar onlangs opgestapt na een boze brief van leden, die geen verplaatsing willen.